Home

13 SEPTEMBER 2018

Internationale Dag van het Testament voor het Goede Doel.


WENST U ONZE PUBLICATIES, MAILINGS, FONDSENWERVINGEN,…. BLIJVEN ONTVANGEN ?

De nieuwe Europese Reglementering inzake de bescherming van het privéleven (RGPD), die sinds 25 mei jl. van toepassing is, vereist uw uitdrukkelijke toestemming voor het blijven ontvangen van onze publicaties, mailings, fondsenwervingen,…

De gegevens die wij momenteel in ons bezit hebben omvatten uw naam, voornaam, adres, en in sommige gevallen uw telefoonnummer en e-mailadres.

Deze gegevens zullen enkel en alleen gebruikt worden voor volgende doeleinden :

  • Versturen van onze driemaandelijkse publicatie “De Keten”
  • Versturen van lidkaarten
  • Versturen van tombolakaarten
  • Versturen van diverse mailings aangaande fondsenwerving, deelname aan onze tombola, rappel lidgelden, onze campagnes, onze acties,…

Wij garanderen u dat uw gegevens enkel en alleen in deze optiek zullen gebruikt worden. Uw gegevens zullen niet doorgegeven of verkocht worden aan derden.

Indien u lid bent van onze vereniging kan u op elk moment vragen om uw gegevens uit onze databank te verwijderen, wat dan uiteraard onmiddellijk zal gebeuren. U kan dit doen per telefoon op 02/673.52.30 (tussen 8u30 en 12u en 13u en 16u30) of mail (contact@bwk-cbm.be). Gelieve bij een e-mail uw naam, adres en lidnummer te vermelden.


Vlaams Parlement – Verbod op onverdoofd slachten

Een dikke pluim voor Vlaams Minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts !

Ben Weyts

Inderdaad, vandaag werd in de Commissie Dierenwelzijn van het Vlaams Parlement met meerderheid van stemmen een historisch akkoord bereikt over het verbod op onverdoofd slachten, slachtingen omwille van religieuze tradities inbegrepen.  Dit verbod zal ingaan vanaf 1 januari 2019.

Op dit ogenblik geldt het verbod alleen voor schapen maar er loopt actueel een onderzoek aan de Universiteiten van Bristol en Gent om een dergelijk verbod ook op punt te stellen voor runderen en kalveren.

De Blauwe Wereldketen is uiteraard uitermate tevreden met dit verbod en wil langs deze weg Minister Ben Weyts feliciteren en van harte danken voor de inspanningen die hij samen met Piet Vanthemsche (Voorzitter van de Belgische Boerenbond tot 2015) geleverd heeft om tot dit historisch akkoord te komen !
Ook willen wij nogmaals Hermes Sanctorum danken, die in dit dossier eveneens heel wat inspanningen geleverd heeft.

Dit bewijst nogmaals dat dierenwelzijn meer en meer een belangrijke plaats inneemt, ook in de pollitieke wereld.  Wij kunnen dit alleen maar toejuichen !


Dieren zijn geen geschenken !

De eindejaarsfeesten zijn nog te dikwijls de gelegenheid om een gezelschapsdier als ondoordacht geschenk te geven.

Een kitten of een puppy onder de kerstboom ?  Het effect is gegarandeerd !  Iedereen is in de wolken en de foto’s zullen zeker geslaagd zijn.

Eens dit bewonderenswaardig moment voorbij is begint het dagelijkse leven met alle ondankbare taken die dat inhoudt : de kattenbak uitkuisen, het uitlaten van de hond inplannen, zich bezighouden met de verzorging van het dier, en niet te vergeten de bezoeken aan de dierenarts.  Het gaat dikwijls om heel jonge dieren, die eigenlijk nog “baby’s” zijn.  Daarom moet ook gedacht worden aan de opvoeding van dat jonge dier.  Het is een cruciale fase in zijn ontwikkeling die er toe moet leiden dat hij later in harmonie zal kunnen samenleven met de mens.

En daarom zal u zich vergevingsgezind moeten opstellen met uw nieuwe vriend, die vooral als hij nog klein is, zeker een paar stommiteiten zal uitsteken.  Niet overtuigd ?  Bekijk dan maar eens de verzameling stommiteiten die op het net circuleren.  U zal er gebroken vazen kunnen zien, verscheurde schoenen om maar te zwijgen van de zetels die bewerkt werden met nagels of tanden!

Een dier in huis nemen is een ernstige verbintenis die op lange termijn de ganse familie aanbelangt.  Denk goed na en bespreek het op voorhand.  Het zou crimineel zijn om een paar maanden later, bij het naderen van de vakantieperiode, te moeten vaststellen dat er geen plaats meer is voor het dier in uw gezin.  Hem achterlaten, is hem veroordelen.

Zich een dier aanschaffen moet tot nadenken stemmen, het mag geen opwelling zijn.

Elk jaar worden meer dan 60.000 dieren achtergelaten en tienduizenden moeten geëuthanaseerd worden.

Voor velen is de lijdensweg begonnen de dag dat ze in de kap van de Kerstman terecht kwamen…


“De Belgische kunstschilders helpen de Blauwe Wereldketen”

Zij stonden, volledig belangeloos, één van hun werken af aan de BLAUWE WERELDKETEN.
Door één van die werken aan te kopen helpt u de BLAUWE WERELDKETEN.
Info: tel: 02/673.52.30 of fax: 02/672.09.47 of e-mail: contact@bwk-cbm.be .
Hartelijk dank bij voorbaat !
Door hier te klikken krijgt u een overzicht en de prijslijst van de werken.


ACTIE VOOR DE DIEREN

Vier verenigingen voor Dierenbescherming hebben de handen in elkaar geslagen om een grote actie te lanceren. Deze vier v.z.w.’s, anders dan de anderen, vangen honden, katten en paarden op die in de klassieke asielen in kooien zouden gestopt worden alvorens geëuthanaseerd te worden.
Onze ambitie is een herkansing te bieden aan de moeilijke gevallen : katten afkomstig van verdachte terreinen, oude, zieke of gehandicapte dieren, slachtoffers van mishandeling of getraumatiseerd door herhaaldelijk achtergelaten te worden.. De lijst is lang en niet beperkt. De dieren die weinig kans hebben om geadopteerd te worden kunnen terecht in één van onze centra om er rustig te leven, omringd door goede zorgen en in vrijheid.

Het project “Actie voor de Dieren” is een initiatief van de vier volgende verenigingen :

  • APA en Sans Famille, twee asielen die hoofdzakelijk mishandelde en achtergelaten honden en katten opvangen. Ze lopen vrij rond, zitten niet in kooien.
  • Les Amis des Chevaux et Bovins du Marais, een vereniging die mishandelde en achtergelaten paarden en landbouwdieren opvangt en verzorgt
  • De Blauwe Wereldketen, een vzw. die actief is op het vlak van sterilisatie van zwerfkatten en het plaatsen van dieren van meester tot meester

Geen enkele van deze verenigingen krijgt enige vorm van subside.
Daarom werd beslist de website “actionpourlesanimaux.be” in het leven te roepen. Via deze site willen we een grote campagne lanceren die dierenvrienden niet onberoerd zal laten.
Wij vragen niet veel : als elkeen € 1,00 zou storten dan zou de opbrengst van deze actie zeer groot kunnen zijn.
Maar dan is het uiteraard ook nodig dat de actie een zo groot mogelijke visibiliteit krijgt. Dit kan dankzij uw hulp : praat erover rondom u, verspreid het bericht via de sociale media.
Laten we ons samen verenigen voor de benadeelde dieren!
BE55 0359 4867 0044

20151122-01

20151122-02 20151122-03 20151122-04 20151122-05


MEERJARENPLAN KATTEN 2014


Goed nieuws

Brussel 23 december 2013. Op 28 november lanceerde Animaux en Péril een nationale petitie tegen het plan van Minister Milquet om het opruststellingssysteem van de paarden van de federale politie te herzien. De Blauwe Wereldketen ondersteunde deze petitie samen met 10 andere organisaties en riep haar leden en sympathisanten op zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen. De minister van Binnenlandse Zaken wilde immers afzien van de huidige adoptieformule en de afgedankte paarden verkopen. De koper zou op die manier eigenaar worden van de dieren en er dus kunnen over beschikken zoals hij dat zelf wil, zonder beperking, noch controle. De paarden dreigden dan ook terecht te komen in manèges, gebruikt te worden voor de kweek of doorverkocht of geëxporteerd te worden.

Gelukkig leven voor honderden paarden dankzij aoptieformule
Het adoptieprogramma is in voege sinds 1991 en garandeert de op rust gestelde paarden van de politie een welverdiende rust. De paarden die op non-actief gezet zijn, worden niet meer verkocht zoals dat voordien het geval was op markten voor slachthuispaarden, maar geadopteerd door particulieren, politiemensen, centra voor hippotherapie of asielen. De adoptant moet beantwoorden aan bijzondere criteria en voorwaarden : afmetingen van de weides en boxen, verbod op kweken, enkel berijden in het kader van recreatie, geen adoptie door manèges, noch door instellingen met een professioneel karakter, enz… Een contract tussen beide partijen bevat alle voorwaarden. De adoptant wordt met andere woorden geen eigenaar van het dier. Wanneer niet voldaan wordt aan de voorwaarden wordt het dier weggehaald bij de adoptant en toevertrouwd aan een ander gezin. Een politie-inspecteur en een dierenarts voeren jaarlijks controle uit bij de adoptant.

Milquet behoudt dan toch adoptieprogramma
Afgelopen vrijdag liet de Minister weten op haar beslissing om de afgedankte politiepaarden te verkopen terug te komen en het huidige adoptiesysteem te behouden. Dat is goed nieuws voor de paarden ! Gezien het doel van de petitie gerealiseerd is, wordt deze dan ook stopgezet. De Blauwe Wereldketen bedankt iedereen die zich inzette voor het verzamelen van handtekeningen.


 

 

Testam_ban_NL2013_HALFBANN


Levensechte, grappige, vertederende en soms ook kritische verhalen over dieren geschreven door acteur Pol Goossen, een groot natuur- en dierenliefhebber. Zijn hond “Wap” vergezelt hem overal. Een aanrader voor alle dierenliefhebbers !

Vanaf nu verkrijgbaar in de boekhandel. Misschien een geschenktip voor de eindejaarsfeesten ?

DIERBAAROMSLAG