Home

Ze Zijn Er Weer Onze Kalenders 2017!

HAAL SNEL UW EXEMPLAAR IN HUIS!
De keuzes zijn dezelfde als vorig jaar, dus nu ook weer geen aparte kalender met honden, noch met katten, maar wel honden en katten op één kalender, met elke maand afwisselend een hond en een kat. Misschien vinden sommigen onder u dat jammer, maar onze leverancier, bij wie we een zeer voordelige prijs krijgen en bij wie we reeds jarenlang klant zijn, kan ons enkel nog deze leveren.
U hebt dus de keuze uit:

  • hond + kat
  • paarden
  • wildlife

De prijs blijft ongewijzigd:
€ 5,00 + € 1,50 verzendkosten.

Hoe kan u bestellen?
Door overschrijving van € 5,00 (of een veelvoud ervan zo u meerdere exemplaren wenst te ontvangen) + € 1,50 verzendkosten, op rekening nr.:

BE59 0000 0380 5026
BIC : BPOTBEB1
Met vermelding: “Kalender 2017”
(+ uw keuze: hond/kat, wildlife, paarden)
En op die manier draagt u alweer bij tot het verderzetten van onze acties en campagnes voor een beter welzijn van de dieren! Hartelijk dank bij voorbaat!

 


 

“De Belgische kunstschilders helpen de Blauwe Wereldketen”

Zij stonden, volledig belangeloos, één van hun werken af aan de BLAUWE WERELDKETEN.
Door één van die werken aan te kopen helpt u de BLAUWE WERELDKETEN.
Info: tel: 02/673.52.30 of fax: 02/672.09.47 of e-mail: contact@bwk-cbm.be .
Hartelijk dank bij voorbaat !
Door hier te klikken krijgt u een overzicht en de prijslijst van de werken.


ACTIE VOOR DE DIEREN

Vier verenigingen voor Dierenbescherming hebben de handen in elkaar geslagen om een grote actie te lanceren. Deze vier v.z.w.’s, anders dan de anderen, vangen honden, katten en paarden op die in de klassieke asielen in kooien zouden gestopt worden alvorens geëuthanaseerd te worden.
Onze ambitie is een herkansing te bieden aan de moeilijke gevallen : katten afkomstig van verdachte terreinen, oude, zieke of gehandicapte dieren, slachtoffers van mishandeling of getraumatiseerd door herhaaldelijk achtergelaten te worden.. De lijst is lang en niet beperkt. De dieren die weinig kans hebben om geadopteerd te worden kunnen terecht in één van onze centra om er rustig te leven, omringd door goede zorgen en in vrijheid.

Het project “Actie voor de Dieren” is een initiatief van de vier volgende verenigingen :

  • APA en Sans Famille, twee asielen die hoofdzakelijk mishandelde en achtergelaten honden en katten opvangen. Ze lopen vrij rond, zitten niet in kooien.
  • Les Amis des Chevaux et Bovins du Marais, een vereniging die mishandelde en achtergelaten paarden en landbouwdieren opvangt en verzorgt
  • De Blauwe Wereldketen, een vzw. die actief is op het vlak van sterilisatie van zwerfkatten en het plaatsen van dieren van meester tot meester

Geen enkele van deze verenigingen krijgt enige vorm van subside.
Daarom werd beslist de website “actionpourlesanimaux.be” in het leven te roepen. Via deze site willen we een grote campagne lanceren die dierenvrienden niet onberoerd zal laten.
Wij vragen niet veel : als elkeen € 1,00 zou storten dan zou de opbrengst van deze actie zeer groot kunnen zijn.
Maar dan is het uiteraard ook nodig dat de actie een zo groot mogelijke visibiliteit krijgt. Dit kan dankzij uw hulp : praat erover rondom u, verspreid het bericht via de sociale media.
Laten we ons samen verenigen voor de benadeelde dieren!
BE55 0359 4867 0044

20151122-01

20151122-02 20151122-03 20151122-04 20151122-05


 

 

MEERJARENPLAN KATTEN 2014


Goed nieuws

Brussel 23 december 2013. Op 28 november lanceerde Animaux en Péril een nationale petitie tegen het plan van Minister Milquet om het opruststellingssysteem van de paarden van de federale politie te herzien. De Blauwe Wereldketen ondersteunde deze petitie samen met 10 andere organisaties en riep haar leden en sympathisanten op zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen. De minister van Binnenlandse Zaken wilde immers afzien van de huidige adoptieformule en de afgedankte paarden verkopen. De koper zou op die manier eigenaar worden van de dieren en er dus kunnen over beschikken zoals hij dat zelf wil, zonder beperking, noch controle. De paarden dreigden dan ook terecht te komen in manèges, gebruikt te worden voor de kweek of doorverkocht of geëxporteerd te worden.

Gelukkig leven voor honderden paarden dankzij aoptieformule
Het adoptieprogramma is in voege sinds 1991 en garandeert de op rust gestelde paarden van de politie een welverdiende rust. De paarden die op non-actief gezet zijn, worden niet meer verkocht zoals dat voordien het geval was op markten voor slachthuispaarden, maar geadopteerd door particulieren, politiemensen, centra voor hippotherapie of asielen. De adoptant moet beantwoorden aan bijzondere criteria en voorwaarden : afmetingen van de weides en boxen, verbod op kweken, enkel berijden in het kader van recreatie, geen adoptie door manèges, noch door instellingen met een professioneel karakter, enz… Een contract tussen beide partijen bevat alle voorwaarden. De adoptant wordt met andere woorden geen eigenaar van het dier. Wanneer niet voldaan wordt aan de voorwaarden wordt het dier weggehaald bij de adoptant en toevertrouwd aan een ander gezin. Een politie-inspecteur en een dierenarts voeren jaarlijks controle uit bij de adoptant.

Milquet behoudt dan toch adoptieprogramma
Afgelopen vrijdag liet de Minister weten op haar beslissing om de afgedankte politiepaarden te verkopen terug te komen en het huidige adoptiesysteem te behouden. Dat is goed nieuws voor de paarden ! Gezien het doel van de petitie gerealiseerd is, wordt deze dan ook stopgezet. De Blauwe Wereldketen bedankt iedereen die zich inzette voor het verzamelen van handtekeningen.


Testam_ban_NL2013_HALFBANN


Levensechte, grappige, vertederende en soms ook kritische verhalen over dieren geschreven door acteur Pol Goossen, een groot natuur- en dierenliefhebber. Zijn hond “Wap” vergezelt hem overal. Een aanrader voor alle dierenliefhebbers !

Vanaf nu verkrijgbaar in de boekhandel. Misschien een geschenktip voor de eindejaarsfeesten ?

DIERBAAROMSLAG