Actualiteit

ZE ZIJN TOEGEKOMEN! ONZE KALENDERS 2019!

BESTEL UW EXEMPLAAR VANAF NU!

De keuzes zijn dezelfde als vorig jaar, dus geen kalender met enkel honden of enkel katten maar wel één kalender met foto’s van honden en katten afwisselend om de maand. Sommige onder jullie vinden dit spijtig maar onze leverancier, waar we uitzonderlijke prijzen krijgen en waarbij we al jaren klant zijn, kan ons enkel deze modellen leveren.

U kan dus kiezen uit:

 • Hond & kat
 • Paarden

Hoe gaat u te werk ?
Door overschrijving van € 5,00 (of een veelvoud ervan zo u meerdere exemplaren wenst te ontvangen) + € 1,50 verzendkosten, op rekening nr. :

BE59 0000 0380 5026
BIC : BPOTBEB1

Met vermelding :
« Kalender 2019 + uw keuze: hond/kat, paarden ».
Onze oprechte dank bij voorbaat voor uw bijdrage aan het verderzetten van onze acties en  campagnes voor een beter dierenwelzijn !


DE STERILISATIE VAN KATTEN IS SINDS 1 NOVEMBER 2017 VERPLICHT

Sinds 1 november 2017, is de sterilisatie van katten verplicht voor alle katten geboren na deze datum. Ze moeten voor de leeftijd van 6 maanden gesteriliseerd worden.

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

Elke kat geboren na 1 november 2017 moet gesteriliseerd/gecastreerd worden vóór de leeftijd van 6 maanden.                                                                                                                                    Elke kat geboren vóór 1 november 2017 moet gesteriliseerd/gecastreerd worden vóór 1 juli 2018.

Om te helpen de kosten van een sterilisatie en/of een castratie van een huiskat te dekken hebben verschillende Brusselse gemeenten een “premie voor de sterilisatie van een huiskat” ingevoerd.

Deze Brusselse gemeenten zijn:

 • Anderlecht
 • Stad Brussel
 • Elsene
 • Koekelberg
 • Oudergem
 • Sint-Jans-Molenbeek
 • Schaarbeek
 • Ukkel
 • Watermaal-Bosvoorde

Voor het Vlaams Gewest:

Elke kat geboren na 1 november 2017 moet gesteriliseerd/gecastreerd worden vóór de leeftijd van 6 maanden.

Voor het Waals Gewest:

Elke kat geboren na 1 november 2017 moet gesteriliseerd/gecastreerd worden vóór de leeftijd van 6 maanden.                                                                                                                                    Elke kat geboren vóór 1 november 2017 moet gesteriliseerd/gecastreerd worden vóór 1 januari 2019.

De Dienst Dierenwelzijn van Wallonië heeft een folder uitgegeven (“Uw kat steriliseren, identificeren en registreren” – Wat is de werkwijze voor particulieren, kwekers en asielen) die via hun website gedownload kan worden. (http://environnement.wallonie.be/BEA/plan-chat-WEB.pdf)

En in elk geval moet een kat gesteriliseerd/gecastreerd worden vooraleer hij verkocht, gegeven (gratis) of geadopteerd wordt!!


PETITIE… PETITIE… PETITIE… PETITIE… PETITIE… PETITIE…

STOP AAN HET AFSLACHTEN VAN HONDEN EN KATTEN TEN BEHOEVE VAN DE HANDEL IN BONT

Deze petitie is een initiatief van Katy M., militante voor de dierenbescherming, met de steun van de Blauwe Wereldketen en aan de zijde van de “Coalition Anti-Fourrure” (www.antifurcoalition.org, www.fourrure-torture.com), de Stichting Brigitte Bardot (www.fondationbrigittebardot.fr), de “Coalition pour l’Abolition de la Traite des Fourrures (www.caft.org.uk) en PETA (www.peta.org)

In december 2009 ontdekte Katy M. de lijdensweg van onze trouwste vrienden, honden en katten, o.a. in Azië. Miljoenen honden en katten worden jaarlijks gedood voor hun pels. Ze kon er niet meer van slapen en startte haar petitie vorige winter.
Haar actie heeft als doel het afslachten van en de wreedheden tegen honden en katten in ’t algemeen, en in het bijzonder in het kader van de handel in bont in de Aziatische landen aan het licht te brengen. Deze wreedheden gebeuren o.a. in boerderijen in China, met de medeplichtigheid van de Canadese regering die zich verzet tegen een verbod en die handel voert met China.
De bedoeling is niet u de wrede video’s te tonen die op internet circuleren. Men kan zich helaas het ergste voorsellen; men moet weten dat de gebruikte methodes divers zijn en de ene al wreder dan de andere. De dieren zitten hun ganse leven in armzalige, donkere en onverwarmde gebouwen tijdens de strenge winters in het noorden van China. De katten worden levend vastgebonden aan een boom, vastgekneveld aan hun kop en worden levend gevild. De honden worden geslagen met knuppels, bloeden dood, levend in stukken gesneden… om maar een voorsmaak te geven van de vreselijke scènes die gefilmd werden door onderzoekers van de HSUS (Humane Society for the United States), die verbouwereerd waren over de omvang van dit soort handel.
Op de Filippijnen helpen particulieren bij het vangen van duizenden katten die vervolgens naar slachthuizen gebracht worden; het zou zelfs een gewoonte zijn om kinderen hierbij te betrekken. Het gaat niet enkel om zwerfdieren, maar ook om gestolen huisdieren.
Deze handel is niet beperkt tot Azië maar wordt uitgevoerd naar alle hoeken van de wereld. Men moet weten dat een twintigtal katten en 10 à 20 honden nodig zijn voor het maken van een mantel.
Deze pelsen worden niet alleen gebruikt voor het maken van mantels maar ook voor heel was accessoires (kragen, handschoenen, garnituren aan kledij, figuurtjes van dieren waaronder honden en katten !, voeringen, decoratie-artikelen verkocht tijdens de feestperiodes,…).

Het is soms heel moeilijk om te weten over welk type pels het gaat want er bestaan heel wat gelijkenissen : er werden DNA-testen uitgevoerd en hieruit blijkt dat de labeling bijna altijd vervalst is al naargelang wat aanvaardbaar is voor de consument (voorbeeld voor de kat : “lippikat” of “konijn” en voor de hond “Aziatische wolf” of “Chinese dog”,…). En dikwijls is er zelfs geen labeling of staat er op “real fur” (echt bont !).
De HSUS stelt dat alle garnituren als verdacht kunnen beschouwd worden. De consument moet dus heel waakzaam zijn, ook bij vermeldingen zoals “imitaties” (door het verven van de pels bvb.)

Wat men moet weten op het vlak van de wetgeving :
Sinds 13 januari 2006 verbiedt een ministerieel besluit in Frankrijk de invoer en de handel in onbewerkte of bewerkte pelsen van honden en katten, en van producten die er van afgeleid zijn.
Sindsdien heeft het Europees Parlement dit verbod uitgebreid, maar heeft aan de Staten de zorg gelaten om sancties toe te passen in geval van overtreding van deze maatregel.
De Staten moeten dus aangespoord worden om echte afschrikkende sancties te voorzien.

Misschien een beetje hoop ?
Een wetsvoorstel dat de handel in bont verbiedt staat op het punt binnenkort gestemd te worden in Israël. Dit voorstel kreeg de steun van de Verenigde Naties en ook van talrijke politieke en internationale personnaliteiten. Maar dit alles liep vertraging op door de druk en de lobbying van de bontindustrie !
U kan dit voorstel steunen door een mail te sturen aan de Israëlische Minister van Religieuse Diensten, Yakov Margi via onderstaande web-site :
http://www.antifurcoalition.org/support-bill-int.html
U kan dit wetsvoorstel ook steunen via onze petitie.

Wat kan u doen om ons te helpen ?

 • VERBIED ELKE VORM VAN AANKOOP VAN BONT, ZORG er alzo voor dat dit soort handel doodbloedt; HET IS DE ENIGE MANIER OM ER EEN EINDE AAN TE STELLEN !!!
  De personen die bij deze industrie betrokken zijn zijn alleen maar behept door hebzucht en hebben absoluut geen oog voor dierenleed.
 • Waakzaamheid voor producten bestempeld als “imitaties”. Kleine trucjes kunnen u helpen om echt van vals te onderscheiden.
 • Door het ondertekenen van de petitie die u hier vindt en ze te laten circuleren binnen uw familie- en vriendenkring
 • Ons contacteren als u iets verdacht opmerkt
 • De informatie rondom u verspreiden

Vergeet ze niet en laat ze niet aan hun lot over

En tot slot, vergeet het citaat van GANDHI niet :

“MEN HERKENT EEN LAND AAN DE MANIER WAAROP ZE ER MET DIEREN OMGAAN”


EEN NIEUWE ZELFKLEVER VOOR DE BLAUWE WERELDKETEN

We hebben het concept van onze zelfklever een beetje laten vernieuwen, en er een nieuwe look aan gegeven. Hieronder ziet u het resultaat.

Wij zouden deze natuurlijk zoveel mogelijk willen verspreiden. Laat zien dat u een geëngageerd lid bent van de Blauwe Wereldketen en kleef onze nieuwe zelfklever op de achterruit van uw wagen of op uw raam, of op een andere goed zichtbare plaats.
Geef ons uw bestelling door ! De eerste is gratis, en voor de volgende exemplaren betaalt u slechts € 0,50 ’t stuk.
U kan ons het gewenste aantal bestellen ofwel telefonisch op het nummer 02/673 52 30, ofwel per fax op 02/672 09 47 of via e-mail contact@bwk-cbm.be. Wij sturen ze u graag toe.
Alvast bedankt voor uw bestelling.

20090228KleverNL20090228KleverNL2


Vlaamse regering beslist over nieuw jachtbesluit: katten afschieten wordt verboden in 2010

Dierenorganisaties tegen kattenjacht halen slag thuis

De “bestrijding van katten met het geweer” wordt verboden in 2010. De Vlaamse regering heeft dat vandaag beslist. 175.765 handtekeningen, die GAIA, Blauwe Wereldketen, Vlaamse Vereniging voor Dierenbescherming, Dieren in gevaar/Animaux en Péril, APMA, Help Animals, Veeweyde, BLID en andere dierenorganisaties verzamelden tegen de jacht op katten lieten de Vlaamse regering niet onberoerd. De “populatieregulering van verwilderde katten met het geweer is slechts toegelaten tot en met het jachtseizoen 2009-2010”. Dat staat in het nieuwe jachtbesluit dat de Vlaamse regering op voorstel van leefmilieuminister Crevits vandaag heeft aangenomen. De Vlaamse regering bevestigt in een persbericht dat “het afschieten van katten moet stoppen in 2010”. Daarmee halen de dierenbeschermers hun slag thuis. De dierenbeschermers verwelkomen ook de preventieve maatregelen die de regering aankondigt voor sterilisatie om de kattenpopulatie diervriendelijk te reguleren. “Ook dat is een zeer goede zaak”, reageert GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch tevreden.

“Onze acties tegen het afschieten van katten hebben vruchten afgeworpen. Minister Crevits en de Vlaamse regering komen tegemoet aan de verzuchtingen van bijna 8 Vlamingen op 10, die een verbod willen”, voegt de GAIA-voorzitter eraan toe. “Natuurlijk hadden we nog liever gezien dat het met ingang van 1 juli 2008 al zou gedaan zijn met die barbaarse praktijken. Maar het voornaamste is dat de nieuwe regelgeving bepaalt dat er een einde aan moet komen op redelijk korte termijn.” Tussen 1 juli 2008 en 1 juli 2010 mag er nog geschoten worden maar slechts “als allerlaatste middel” en als er aangetoond wordt “dat de katten ecologische schade aanrichten aan fauna”.

Ook maatregelen en initiatieven pro kattensterilisatie
Ook besliste de Vlaamse regering dat er “zo spoedig mogelijk na afronding van het soortenbesluit en uiterlijk voor het einde van deze legislatuur in uitvoering van het Natuurdecreet sensibiliserende en regulerende maatregelen zullen worden genomen” om problemen met de verwilderde kattenpopulatie diervriendelijk op te lossen. In dat verband kondigt de Vlaamse regering tot grote tevredenheid van de dierenorganisaties aan dat ze sensibiliserende maatregelen zal doen nemen, waarbij de houder s van katten b.v. zullen aangemoedigd worden om de dieren te laten steriliseren, zodat op die manier de kattenpopulatie in toom kan worden gehouden.
Bovendien besliste de Vlaamse regering dat in het kader van de samenwerking met de gemeenten de mogelijkheid voorzien wordt om inzake de problematiek van de verwilderde katten acties op touw te zetten met het oog op sensibilisering en preventie (lees: subsidiëring).
De voorzitter van de commissie leefmilieu in het Vlaams Parlement, Patrick Lachaert (Open VLD) kondigde gisteren al aan dat hij via een resolutie de regering wil oproepen tot een preventief beleid dat gericht is op sterilisatie en castratie.


PROTESTACTIE TEGEN HET LEVEND CASTREREN VAN BIGGEN

Jaarlijks worden in België ongeveer 5,6 miljoen biggetjes levend gecastreerd ! Deze ingreep is verschrikkelijk pijnlijk voor de dieren.
De kweker maakt zelf een insnijding in het balzakje van de berenbig en trekt er vervolgens met de hand de testikels uit. En dat alles onder luid en verscheurend geschreeuw van het dier, dat ook de volgende dagen nog de pijnlijke effecten van deze ingreep zal voelen.

Nochtans heeft de sector van het Belgische varken in 2002 een akkoord gesloten met GAIA, de Eurogroup for Animal Welfare, de Nationale Raad voor Dierenbescherming (waarvan de Blauwe Wereldketen deel uitmaakt), de NAVED en de bevoegde minister aangaande de castratie van varkens. Het akkoord voorzag dat vanaf 2006 enkel nog de castratie onder verdoving zou toegepast worden. Maar niets is veranderd. De sector heeft niets gedaan om de biggetjes te sparen van dit veschrikkelijk lijden.

De zin en de on-zin van een castratie

De biggen worden gecastreerd omdat tijdens het bakken van het vlees van niet-gecastreerde varkens, er in 5 à 15% van de gevallen, een onaangename geur, de zogenaamde berengeur, vrijkomt. De varkens niet castreren is beter voor de kweker en voor het milieu : niet gecastreerde varkens groeien beter, hebben een betere verhouding vlees/vet, zijn minder ziek en produceren minder mest. Bovendien voorkomt de toepassing van immunoneutralisatie (die geen insnijding vereist) vooraleer de testikels ontwikkeld zijn, elk risico op de berengeur.
Waarom dan nog castreren ?
Wanneer de kweker dan toch de voorkeur geeft aan castratie, zou hij dit dan op z’n minst moeten doen onder lokale verdoving, zoals overeengekomen in het akkoord van 2002.

Goede voorbeelden in het buitenland

Noorwegen en Zwitserland verbieden het levend castreren. In Noorwegen kost de castratie onder locale verdoving slechts € 1,00. In Nieuw-Zeeland en in Australië past men immunoneutralisatie toe (castratie via een inenting, zonder chirurgische ingreep).
De Blauwe Wereldketen steunt de campagne tegen het levend castreren.
Wenst u ook dat er een einde gesteld wordt aan het onnodig lijden van miljoenen biggetjes ? Onderteken dan de petitie on-line(zie rubriek “petities”).
U kan deze telefonisch bestellen op het nummer 02/673 52 30 of per fax op het nummer 02/672 09 47 of per e-mail : contact@bwk-cbm.be
Alvast bedankt voor uw medewerking.


OPROEP… OPROEP… OPROEP…

U beschikt over wat vrije tijd ? U houdt van dieren en wenst dat ze optimaal beschermd worden en gevrijwaard van elk dierenleed ? Wel dan lijkt u de geschikte persoon om ons inspecteursteam te komen vervoegen.
De taak van inspecteur bij de Blauwe Wereldketen kan heel boeiend en interessant zijn. Zijn/haar taak bestaat in het kijken rondom zich om te zien hoe de mensen met hun dieren omgaan. Stelt hij/zij inbreuken op de wet vast dan doet hij/zij beroep op de lokale of federale politie om hem/haar bij te staan bij het verder behandelen van de zaak. U bent geïnteresseerd ? Stuur uw gemotiveerde schriftelijke kandidatuur vandaag nog naar ons adres :
Visélaan 39 – 1170 Brussel of per e-mail naar : contact@bwk-cbm.be
Wij laten u vervolgens bijkomende informatie en alle documentatie geworden nodig voor het opmaken van een inspecteurskaart. Hoe talrijker onze inspecteurs hoe beter we kunnen ten strijde trekken tegen het dierenleed dat nog steeds te groot is en hoe beter we inbreuken op de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, gewijzigd door de wet van 4 mei 1995, kunnen vaststellen en beteugelen.