Documentatiecentrum

Het zoeken naar documentatie vraagt dikwijls grote inspanningen. Het bijeenbrengen van onmisbare documenten, dat moet leiden tot het goed uitvoeren van een taak, doet soms wel eens de moed verliezen.

Het “Internationaal Tref- en Documentatiecentrum” van de Blauwe Wereldketen kan u hierbij echter helpen. Het is ondergebracht op de Visélaan 39 te 1170 BRUSSEL – Tel. 02/673.52.30 – Fax. 02/672.09.47. Het beschikt over een uitgebreide documentatie, die alle interessante aspecten van de dieren en de natuur benadert, alsook onderwerpen van algemeen belang ter bevordering van dierenwelzijn en -bescherming.

Docu1

Het Centrum, dat in 1988 geopend werd, breidt zich verder uit. Het werd ondertussen zo goed als volledig gedigitaliseerd. Gedurende al die jaren werden heel wat documentaties verzonden aan leerlingen van diverse scholen, die een spreekbeurt moesten houden over dierenbescherming. Studenten van alle strekkingen kwamen ter plaatse boeken en documenten inkijken, die hen moesten helpen bij het schrijven van hun thesis. Zelfs schrijvers, T.V. en perslui vonden er de informatie die ze zochten.

De persuitknipsels van alle sinds 2000 in BELGIË verschenen persartikels kunnen op eenvoudige manier geconsulteerd worden. Tijdschriften en brochures vormen tevens een groot onderdeel van het Centrum.

Verder beschikt het Centrum over diverse DVD’s.

Docu2

Al dat materiaal staat ter beschikking van scholen die interesse zouden hebben om een namiddag te besteden aan dierenbescherming en natuurbehoud. Voor alle verdere inlichtingen kan er contact opgenomen worden op het telefoonnummer:

02/673.52.30
Het centrum is open van maandag tot vrijdag van 10 tot 12 uur.

Best is echter vooraf even contact met ons op nemen. Op die manier zal er op de dag van uw bezoek iemand ter uwe beschikking zal staan om u te helpen bij uw opzoekingen.

Ingrid, onze vrijwilligster aan het werk in het documentatiecentrum.
Ingrid, onze vrijwilligster aan het werk in het documentatiecentrum.