Doelstelling

Dierenbescherming is eerst en vooral opkomen voor het fysieke en psychische welzijn van de dieren, en dit om het even waar: bij particulieren, in slachthuizen, fokkerijen, op markten en kermissen.

In BELGIË leven er meer dan één miljoen honden en wel evenveel katten. Maar er zijn nog vele andere dieren, die ook op bescherming moeten kunnen rekenen. “Commerciële wreedheid” (vetmesten, kelen, levend koken of in stukken snijden, enz..) moet men kordaat bestrijden.

Dieren in de vrije natuur moet men tevens beschermen tegen verminkingen en andere wreedheden: denk maar aan vissen, sommige vogelsoorten, kikvorsen, eekhoorns, enz…

Verder zijn wij tegen de grote schuthokken waar men honderden honden en katten opstapelt in ongeschikte lokalen. Wij zijn ervan overtuigd, dat dit probleem kan opgelost worden door het oprichten van kleine transit-schuthokken, verdeeld over het hele land, die tijdelijk een dier opnemen. Best is één schuthok per gemeente, eventueel onder de hoede en/of het toezicht van de afgevaardigde of de inspecteur van de “Blauwe Wereldketen”.

Vanzelfsprekend moet iedereen goed zorgen voor de dieren en zeker voor de eigen (huis)dieren. Wie zijn huisvriend om de één of andere ernstige reden niet meer kan houden, moet de moeite doen om een geschikt nieuw baasje te zoeken. Maar beter (en veiliger) is het een beroep te doen op onze diensten, namelijk de kosteloze en telefonische plaatsingsdienst .

Er wordt dan een adoptieverbintenis afgesloten: “de oplossing voor mens en dier”.

Dierenmishandeling is zonder meer onduldbaar: ze bestrijden is een niet te onderschatten maar toch dankbare taak. Het loont meer dan de moeite.

Dierenbescherming is bovenal een kwestie van moreel besef en verantwoordelijkheidszin. Dus vooral ook een kwestie van moreel onderricht: in elk schuilt goed en kwaad. Daarom hechten wij zoveel belang aan propaganda en meer nog aan culturele opvoeding. Aan dierenkennis en aan belangstelling. Daarom moeten we beginnen bij de jeugd: kinderen zijn spontaan en open en houden van dieren. De zorg voor het dier draagt bovendien bij tot een levensblije en zinvolle opvoeding. In elke opvoeding komt dierenbescherming vroeg of laat ter sprake. Ze is er feitelijk een onmisbare schakel in. Beginnen bij de jeugd is daarom zeker :

“Goed begonnen is half gewonnen !!!”

Onze vereniging heeft in de wereld uitstekende contacten met de meest vooraanstaande verenigingen voor Dierenbescherming en ondernam in samenwerking met hen, diverse acties.

De “Blauwe Wereldketen” is lid van:

  1. de “Nationale Raad voor Dierenbescherming” in BELGIË en in FRANKRIJK
  2. de “Wereldorganisatie van de Pers” te BRUSSEL
  3. de “United Animal Nations” te GENÈVE
  4. de “World Society for the Protection of Animals” te LONDEN
  5. en anderen.