Enquete

ENQUETE… ENQUETE… ENQUETE… ENQUETE…

Het is voor ons heel belangrijk te weten hoe onze leden denken over onze werking, onze campagnes, onze acties… Vandaar dat u hiernaast een kleine vragenlijst vindt. Het neemt slechts enkele minuten in beslag om ze te beantwoorden, maar het kan ons helpen om nog beter te werken in het belang van het welzijn van de dieren. Alvast onze oprechte dank bij voorbaat.

 1. Wat is uw mening over de behandelde onderwerpen in de "Keten"?

 2. Wordt u voldoende geïnformeerd over de evolutie van de wetgeving en reglementering inzake dierenwelzijn?

  JANEEN

 3. Welke onderwerpen zou u eventueel meer aan bod willen laten komen in de "Keten"?

 4. Bent u over 't algemeen tevreden over de werking, acties en campagnes van de Blauwe Wereldketen?

  JANEEN

 5. Zou u familie, vrienden, kennissen,... aanraden om lid te worden van de Blauwe Wereldketen?

  JANEEN

  Indien NEEN, zou u dit doen?

  JANEEN