Het bestuur

Bernard GUILLAUME – Voorzitter

BernardGUILLAUME

  • dokter dierenarts sinds 1972
  • bestuurder van de Nationale Raad voor Dierenbescherming (N.R.D.B.) en van de B.W.K. sinds 1977
  • Voorzitter van de B.W.K. sinds 1991
  • Vice-Voorzitter van de N.R.D.B. sinds 2001
  • Auteur en co-auteur van talrijke zoofiele (o.a. het eerste witboek van de dierenbescherming in 1977 en het derde witboek in 1996) en politieke publicaties
  • Gemeenteraadslid te Schaarbeek sinds 1983
  • Heeft zijn openbare mandaten gebruikt voor het bekomen van diverse verbeteringen van het lot van de dieren, o.a. het ophefffen van de hondentaks vanaf 1993 te Schaarbeek en het op punt stellen van een gemeentelijk programma voor het steriliseren van zwerfkatten

Marleen VERLODT – Afgevaardigd-bestuurder

Toen de Raad van Bestuur van de B.W.K. mij vroeg de uiterst verantwoorlijke taak van afgevaardigd-bestuurder op mij te nemen, heb ik geen ogenblik getwijfeld. Na tientallen jaren dierenbescherming in de schoot van de B.W.K. heb ik de nodige ervaring opgedaan en tracht ik voor alle problemen een zo goed mogelijke oplossing te vinden.
Teneinde te vermijden dat dieren het slachtoffer worden van onwetende mensen is er echter nog veel werk aan de winkel. Met alle mogelijke middelen wil ik het leed van de dieren drastisch beperken. Het is goed te weten dat inzake leed en dood de dieren dezelfde psychologische en smartvolle emoties ondergaan als de mens. Wees dus goed voor de dieren !
Ik wil trouwens besluiten met een buitengewone uitspraak van LAMARTINE: “Wij bezitten geen twee soorten hart, één voor de mens en één voor de dieren, wij bezitten er één of geen”.


Raoul HENS – Vice-voorzitter

RaoulHENS

Alles wat gedaan wordt ten voordele van de dieren interesseert mij en ik werk er graag aan mee.
Toch verbind ik hieraan twee voorwaarden : ten eerste dat men de waarheid respecteert en ten tweede dat men de wet respecteert.
Als zijnde dierenarts en dierenbeschermer, werk ik reeds sinds haar oprichting vrijwillig samen met de B.W.K. Eerst met dhr. A.J.VAN BUYLAERE, haar oprichter, vervolgens met Mevrouw Th. AMILLIA, later met de betreurde Dr. R. LEMAL en momenteel met Dr. B. GUILLAUME.
Het verwezenlijkte werk en de nagestreefde doelstellingen zijn lofwaardig en verdienen de steun van alle dierenvrienden.


Leon DUTILLEUX – Vice-Voorzitter

LeonDUTILLEUX

Zoöloog en etno-botanicus, bestuurder bij de Nationale Raad voor Dierenbescherming (N.R.D.B.) en bij de B.W.K. sinds 1985. Vice-Voorzitter bij de B.W.K. sinds 1999.
Ik heb wijlen Dr. LEMAL in 1991 vervangen bij de Raad voor Dierenwelzijn. Tijdens een algemene vergadering in 1992 werd ik verkozen tot voorzitter van het Belgisch Nationaal Register (B.N.R.). Mijn lange ervaring op gebied van zoölogie in Centraal-Afrika en in het bijzonder in MALNIEMA, waar ik een reserve heb gecreëerd voor de bescherming van met uitsterven bedreigde diersoorten, heeft mijn benoeming van deskundige in zoölogische parken binnen de commissie van het Ministerie van Landbouw in de hand gewerkt. De natuur beschermen en meer in het bijzonder de dierenbescherming is mijn hoofdbekommernis. Dat is dan ook de reden waarom ik bij de belangrijkste vereniging voor de dierenbescherming, namelijk de B.W.K., actie voer.


Jean-Baptist VANDEBROEK – schatbewaarder

Jean-BaptistVANDEBROEK

Wanneer op het einde van het boekjaar de balansen opgemaakt en gecontroleerd worden door onze beëdigde boekhouder dien ik te besluiten dat met de gelden die worden ingezameld via lidgelden, giften, erfenissen, enz… de dieren daadwerkelijk geholpen worden.
Natuurlijk, de B.W.K. werkt op een gans andere manier dan het merendeel van de bestaande verenigingen voor dierenbescherming, maar dat is dan ook haar groot succes. De sinds 1845 afgelegde weg, toen FRANKRIJK voor het eerst het welzijn van de dieren in bescherming wou nemen, was lang en niet bijster makkelijk. De wet van 4 mei 1995, tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn van de dieren, is nog lang niet perfect, dit niettegenstaande BELGIË er zich mag op beroemen één van de beste wetgevingen van EUROPA te hebben inzake dierenbescherming.


Robert ELSEN – Algemeen-secretaris

RobertELSEN

Spontaan heb ik gevolg gegeven aan de vraag bestuurder te worden bij de B.W.K. Tijdens de algemene vergadering van 2 september 1996 werd mijn kandidatuur aanvaard. Sinds juni 2003 ben ik benoemd tot algemeen-secretaris.
In de grote boot, of liever de Ark van Noë, wil ik mijn steentje bijdragen om de B.W.K. met mijn ideeën verder en verder te laten groeien tot een machtige dierenbescherming, die haar woordje te zeggen heeft in alle middens. Administratief help ik de B.W.K. reeds jaren met mijn raadgevingen. Met mijn vrijwillige inzet wil ik een steun blijven voor de B.W.K. Ik wil trouwens niet ongevoelig blijven voor het feit dat veel dieren leven, overleven en zelfs sterven in leed voor de belangen van de wetenschap. Vivisectie ! Een afschuwelijk woord, maar sinds tientallen jaren hebben werkgroepen zich toegelegd op het op touw zetten van vervangingstechnieken. Mijn hoop is niet ijdel !


Godelieve VANHEMELRIJCK – Bestuurder

GodelieveVANHEMELRIJCK

Iets wat mij nauw aan het hart ligt is de B.W.K.-plaatsingsdienst van dieren van meester tot meester. Geen stress meer in de schuthokken ! Op de lijsten van de te plaatsen dieren komen zowel paarden, geiten, schapen als honden en katten voor.
Het is steeds mijn betrachting en mijn hoop dat een echte dierenvriend een trouw gezelschapsdier in huis opneemt. De B.W.K. is niet commercieel gericht en vraagt bij de adoptie van een dier enkel om lid te worden van de vereniging en een gift te doen. Natuurlijk dient er een contract ondertekend te worden en krijgen de geplaatste dieren controle.
Soms kom ik voor echt droevige toestanden te staan : vooral wanneer met pijn in het hart een bejaarde dient opgenomen te worden in een home en ik een nieuwe meester moet vinden voor zijn of haar troeteldier. Reeds jaren verzeker ik de plaatsingsdienst van de B.W.K. Blijf op mij rekenen; samen kunnen wij de strijd aan.


Nathalie VANHINDERDAEL

Mejuffrouw VANHINDERDAEL Nathalie is sinds 1 juli 1995 werkzaam op de burelen van de Blauwe Werelkdeten.
Tijdens de algemene vergadering van de Nationale Raad voor Dierenbescherming die plaats had op 25 maart 2000 werd ze benoemd als bestuurder bij deze organisatie. Ondertussen kreeg ze daar de functie van schatbewaarder.
Nathalie is reeds sinds haar kinderjaren gepassioneerd door alles wat met dieren te maken heeft en is zelf de trotse eigenaar van een prachtige Duitse herder “Patch”, waarmee u haar samen op de foto ziet. Sinds 1994 is ze in haar vrije tijd monitrice bij een club voor gehoorzaamheidstraining van honden.
Om al die redenen en omwille van haar grote inzet voor het welzijn van de dieren werd ze tijdens de algemene vergadering van 30 mei 2005 benoemd tot bestuurder bij de Blauwe Wereldketen. Van harte proficiat, Nathalie, hopelijk mogen we nog jaren op jouw medewerking en inzet rekenen !