Lidmaatschap

Hoe kan ik nu lid worden van de Blauwe Wereldketen ?

Eenvoudig. Door overschrijving van uw bijdrage op één van de volgende rekeningen:

 BE59 0000 0380 5026 (P.C.R.)
 BE25 2100 4231 4482 (Fortis)

Het jaarlijks lidgeld bedraagt:

 €15,00 aansluitend lid
 €20,00 beschermend lid
 €40,00 ere-lid

Door storting van uw lidgeld ontvangt u een lidkaart. Driemaandelijks krijgt u dan bovendien ons tijdschrift “DE KETEN” in de brievenbus, waarmee wij onze leden op de hoogte willen houden van de diverse acties die door ons ondernomen worden en van hetgeen er zich zoal afspeelt in de wereld van de dierenbescherming.

ONS LEDENAANTAL IS ONZE MACHT!!! Hoe talrijker we zijn hoe sterker we staan om onze eisen kracht bij te zetten!!
Aarzel dus niet langer en sluit nu bij ons aan.

Naam: Voornaam:
Nationaliteit:
Adres: Nr.: Bus:
Postcode: Gemeente:
Land:
E-mailadres
Ik wens ingeschreven te worden als:

Aansluitend lid (€15,00)Beschermend lid (€20,00)Ere-lid (€40,00)
De betaling van het lidgeld voor België kan gebeuren door storting op onze P.C.R. nr. BE59 0000 0380 5026 en voor Nederland op rekening nr. 4 653 25