Onze acties

DE STERILISATIE VAN ZWERFKATTEN 

2009060801

Eén van de belangrijkste missie van onze vzw is de sterilisatie van zwerfkatten om hun proliferatie tegen te gaan.

Een zwerfkat is een kat dat buiten een woning leeft.

De Blauwe Wereldketen komt tussen enkel en alleen indien u voor deze kat zorgt (voeden en een schuilplaats geven) en als de gemeente niet over een budget voor de “sterilisatie van zwerfkatten” beschikt.

Hieronder vind u hoe we tewerk gaan:

De persoon die de aanwezigheid van zwerfkatten op een terrein vaststelt moet het formulier hieronder invullen of ons een e-mail of brief sturen met daarin volgende informatie: het aantal zwerfkatten (indien mogelijk of het mannetjes of vrouwtjes zijn) en de gemeente waar de katten zich bevinden.

Bij ontvangst van deze informatie, en indien de gemeente geen budget heeft voor de “sterilisatie van zwerfkatten”, raadplegen we onze lijst om te zien welke dichtstbijzijnde dierenarts een “S.P.A. tarief” toepast van € 25-30/mannetje en € 50-60/vrouwtje.

Een brief en/of e-mail met een bevestiging van ons akkoord word dan toegestuurd naar de persoon die op onze vereniging beroep heeft gedaan. Deze persoon, zoals aangegeven in onze brief, moet zelf de katten vangen en naar de dierenarts brengen.

De katten moet ook geïdentificeerd worden met behulp van een elektronische chip die we op voorhand naar de dierenarts toegestuurd hebben. Wat betreft de registratie zal onze vereniging het nodige doen bij ID CHIPS. Aan het document “Toestemming …” moeten de etiketten van de elektronische chips toegevoegd worden.

Eens de operatie en het herstel gedaan MOETEN de katten weer uitgezet worden op het terrein waar ze gevangen werden!!! De katten mogen niet geadopteerd worden of voor adoptie in opvanggezinnen geplaatst worden!

De factuur wordt na ontvangst op de rekening van de dierenarts betaald. De factuur moet als volgt geadresseerd worden.

BLAUWE WERELDKETEN i.v.z.w.
Visélaan 39 – 1170 BRUSSEL
Op aanvraag van ………………………………………..

Een deelname van € 25,00/kat wordt gevraagd aan elkéén die beroep doet op onze vereniging voor de sterilisatie van zwerfkatten. De aanvragen nemen steeds toe en we hebben deze beslissing genomen om deze actie verder te kunnen zetten.

Deze som moet op rekeningnummer BE79 7340 3354 5033 gestort worden met de vermelding: “deelname sterilisatiekosten”.

Er zijn twee aanvullende voorwaarden:

  1. Lid worden van onze vereniging – jaarlijks lidgeld van € 15,00 te storten op rekeningnummer BE59 0000 0380 5026 – “Lidgeld”
  2. Bij elke factuur zal als bijlage het toestemmingsdocument opgestuurd met onze brief toegevoegd worden. Deze moet correct ingevuld, gedateerd et getekend worden door de aanvragende persoon, anders kunnen we er zich niet toe verbinden de factuur te betalen.

DE INGREEP IS NIET GRATIS, ER ZAL EEN BIJDRAGE GEVRAAGD WORDEN

Is het een wilde kat (onmogelijk om hem zelf in een transportkooi te plaatsen)?

Indien ja zal een vangkooi nodig zijn. Deze kooien zijn op aanvraag beschikbaar bij sommige van onze vrijwilligers, de werking van de kooi zal uitgelegd worden door de vrijwilliger, evenals de te volgen stappen.
Er zal u een waarborg van € 50,00 gevraagd worden dat u terugkrijgt wanneer u de kooi en goede staat terugbrengt.

Indien niet, met de geschreven toestemming van onze vereniging en op afspraak met de dierenarts aangegeven in ons geschreven akkoord, word er gevraagd om zelf de te steriliseren kat te brengen en op te halen zoals afgesproken met de dierenarts.

Het vrouwtje moet voor het herstel één week binnen blijven.
Het mannetje mag vanaf de volgende dag weer vrij op zijn leefgebied geplaatst worden.

BELANGRIJK

De persoon die ons een zwerfkat signaleert verbindt zich om de kat terug te nemen op zijn oorspronkelijke locatie, hem verder te voeden, hem een schuilplaats te verschaffen en enkel ander gezondheidsprobleem te vermelden.

De Blauwe Wereldketen steriliseert katten om de vermenigvuldigen van zwerfkatten in te perken en krijgt hiervoor geen subsidies!

De Blauwe Wereldketen kan niet toelaten om huisdieren te steriliseren om geld te besparen aan eigenaars met de middelen om de operatie te financieren. Indien u in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont hebben meerdere gemeenten een actie opgestart om katteneigenaars financieel te steunen bij de sterilisatie van hun huisdier. Meer informatie hierover kan u terugvinden onder de rubriek Actualiteit – De sterilisatie van katten.

Hieronder vind u het formulier in te vullen voor de sterilisatie van zwerfkatten.

Vragen met een * zijn verplicht in te vullen.

AANVRAAGFORMULIER STERILISATIE ZWERFKATTEN

Uw gegevens

Naam*:
Voornaam*:
Telefoonnummer*:
E-mailadres:

Adres waar de katten aanwezig zijn.

Straat/laan/weg/…*:
Postcode*:
Stad*:

Katten te steriliseren

Aantal katten:

Weet u het geslacht van de te steriliseren kat(ten)? janeen
Indien ja, verduidelijk het aantal vrouwtjes/mannetjes:

Hoe lang is/zijn de kat(ten) daar al aanwezig?*
enkele dagenenkele wekenenkele maandenik weet het niet

Voedt u de kat(ten)?* janeen
Indien ja, hoe vaak?
meerdere keren per dag1 keer per dag1 keer per weeksoms

Heeft/hebben de kat(ten) een schuilplaats?* janeen
Indien ja, wat voor één?

Het dier is niet van mij:
Ik verzeker dat het dier waarvoor de sterilisatie aangevraagd werd een zwerfdier is dat van niemand is en dat hij niet permanent in mijn huis woont.
Na de operatie en het herstel wordt/worden de kat(ten) terug op het vangterrein geplaatst!

Bijdrage in de kosten:
- zwerfkat: € 25 per dier ;
- alle katten worden gechipt, katten op een terrein krijgen ook een oorkerf.

In ruil voor deze dienst mogen we u contacteren om in te staan voor een halve dag in een TOM & Co winkel (Court-Saint-Etienne/Jette/Elsene) tijdens de inzamelingsactie de Eetkommen van het Hart (Carnaval-vakantie en juli)?
janeen
Indien ja, waar? Court-Saint-EtienneJetteElsene

Ik verzeker dat de gegeven informatie juist zijn en ga ermee akkoord om de gevraagde informatie te verstrekken tot 15 dagen na de aanvraag aan de Blauwe Wereldketen.
Datum van het versturen van deze aanvraag


DE PROBLEMATIEK ROND ZWERFKATTEN

Castratie/sterilisatie is tegen de natuur

Een dier is geen mens. Seksualiteit heeft voor de kat geen affectieve gevoelswaarde. Het is een pure instinctieve daad, die hem opgelegd wordt door zijn hormonen.

Na een Castratie/sterilisatie zal de kat verdikken

Het is wel zo dat een kater of een kattin die niet meer op zoek moet gaan naar een partner meer interesse zal gaan tonen voor zijn of haar eetbak.
Het is dan ook aan het baasje om het door de dierenarts voorgeschreven dagelijks rantsoen niet te overschrijden. De kat aanzetten tot spelen is een goede fysieke oefening. Zo dit niet mocht helpen dan kan uw dierenarts u “light” voeding aanbevelen.
Geopereerde katers of kattinnen zijn kalmer, voelen zich dichter bij hun baasje, zijn meer huisgebonden, zijn aanhankelijker…

Zwangerschap : een noodzaak?

Men hoort dikwijls zeggen dat een kattin alvorens gesteriliseerd te worden minstens éénmaal jongen moet hebben. Dit is een totale misvatting. Een kattin is over ’t algemeen een beschermende en aandachtige moeder, maar als ze nooit het moederschap gekend heeft zal ze zich hier niet beter of slechter door voelen, integendeel.
De zwangerschap en de geboorte moeten van dichtbij gevolgd worden en het gebeurt niet zelden dat er beroep moet gedaan worden op een dierenarts omdat er zich complicaties voordoen wat de kat doet lijden en wat bovendien belangrijke kosten voor het baasje met zich meebrengt.
En vervolgens, zeker niet onbelangrijk, moet men zich bezighouden met de kittens. Er moet op zoek gegaan worden naar baasjes. Als het nog kleine bolletjes wol zijn geraakt iedereen vertederd en zegt men al gauw er eentje te willen adopteren. Tot het zo ver is… en dan blijft men met de kittens zitten. De enige oplossing is dan het asiel of de dierenbescherming. En deze zijn al overstelpt en oververzadigd !!

Een geboorte maakt deel uit van de opvoeding van een kind

Ook dit is totaal uit de lucht gegrepen ! Natuurlijk is het mooi om die kleine “peluchen” bolletjes ter wereld te zien komen en vervolgens te zien drinken bij de “mama”, enz… maar zoals hierboven reeds beschreven : wat gebeurt er met de kittens eens ze bij de moeder mogen weggehaald worden ??

2009060802

Het is een feit waar men niet omheen kan : er zijn teveel zwerfkatten !! En, geloof ons, het begon allemaal met één kat die op een dag door iemand gedropt werd… Die ontmoette een “partner” en samen konden ze aan de voortplanting beginnen. En op die manier zwerven er nu duizenden en duizenden katten rond die niet gesteriliseerd/gecastreerd zijn. En die zijn niet bij iedereen geliefd want :

  • Tijdens de paringstijd zorgen ze voor overlast (het schreeuwen van de kattinnen)
  • Ze bakenen hun terrein af en zorgen op die manier voor geurhinder
  • Ze moeten op zoek gaan naar eten en scheuren hiervoor vuilzakken open
  • Ze worden ziek
  • Enz…

Reeds jaren helpt de Blauwe Wereldketen bij het financieren van sterilisaties/castraties van zwerfkatten. Ter illustratie vindt u hieronder een grafiek met de statistieken van de 14 afgelopen jaren :

Stats

Zoals u kan merken is het einde van de tunnel nog altijd niet in zicht, integendeel.

2009060803

Het aantal (zwerf)katten moet dringend aan banden gelegd worden en tot een aanvaardbaar niveau herleid worden. Dit kan alleen door het probleem op het terrein aan te pakken en van start te gaan met grootse sterilisatiecampagnes.
Iedereen moet bewust gemaakt worden van de noodzaak om de kattenbevolking te steriliseren/castreren. Dit kan alleen door het opzetten van grootse sensibilisatiecampagnes op nationaal vlak.

We zijn gestart met een campagne. Hieronder vind u een affiche dat vanzelf spreekt. Mogen we u vragen deze op een zichtbare plaats aan te plakken; we willen een zo groot mogelijk publiek bereiken en dit kan enkel met de hulp van onze trouwe leden gebeuren. We willen u van harte bedanken voor uw hulp en inzet.


Onze hangbuikvarkentjes

In september 2005 worden wij ervan op de hoogte gebracht dat er zich in Pepingen op een terrein een aantal hangbuikvarkentjes bevinden, praktisch volledig aan hun lot overgelaten. Op het terrein liggen autobanden, afgedankte frigo’s, kortom bijna een echt stort. Het is afgespannen, maar vermits de draad op sommige plaatsen beschadigd is gaan de varkentjes af en toe op wandel in de straten van Pepingen en zelfs langs de spoorweg die naast het terrein loopt.
De dieren worden sinds augustus 2005 gevoed door een voorbijgangster die ons trouwens van de zaak op de hoogte bracht.
Onze afgevaardigd-inspecteur uit Drogenbos, aan wie we het dossier overmaakten, slaagt erin de eigenaar van de dieren op te sporen. Deze verklaart dat de dieren eigenlijk van haar man zijn, die gehospitaliseerd is en niet meer naar huis zal komen, en dat zij werkelijk niet voor de varkens kan zorgen, noch financieel, noch materieel. Ze gaat ermee akkoord afstand te doen van de dieren en ondertekent in die zin een verklaring.

Vanaf dat ogenblik behoren de dieren toe aan de Blauwe Wereldketen en kunnen wij op zoek gaan naar een goede opvang voor hen. Maar dat loopt niet van een leien dakje ! Geen enkel dierenpark, kinderboerderij, zustervereniging, is bereid ze op te vangen. Reden : geen plaats!
Uiteindelijk belanden we toch bij een vereniging uit Lille, die zich enkel en alleen met hangbuikvarkentjes bezighoudt, en die bereid is de ganse groep op te vangen.
Ze komen eerst een kijkje nemen en merken al gauw dat het vangen van de dieren ook geen sinecure zal zijn : het is een groot terrein en de dieren rennen in alle mogelijk richtingen.
Na wat over en weer gebel krijgen we een groep mensen samen bestaande uit een aantal toegewijde inspecteurs van onze vereniging, zowel uit Vlaanderen als uit Wallonië, een dierenarts uit Ottignies en een verantwoordelijke van een zustervereniging die gewoon is aan dergelijke acties. De dierenarts zou van de gelegenheid gebruik maken om de beren ter plaatse te castreren vermits ze toch al een beetje verdoofd zullen zijn.
Onze “varkentjes” zijn echter vinniger en krachtiger dan we dachten. Na een paar uren slagen we erin de twee zeugen te vangen en te laten overbrengen naar Lille.

Rest ons nog de drie beren. Daags na ons bezoek waren ze al uitgebroken op zoek naar hun “vrouwtjes”.
Een paar weken later zetten we onze actie verder. 5 uur hadden we nodig om de drie resterende beren te vangen en te laten castreren en ze veilig te laten overbrengen naar Lille. Daar hebben ze hun “vrouwtjes” teruggevonden.
De Blauwe Weredketen blijft eigenaar van de dieren (via een contract) en de mensen van het “Nest” zorgen ervoor dat ze de zorgen krijgen die ze nodig hebben.
Een verhaal met, gelukkig, een “happy-end”, maar hier werd nog maar eens het bewijs geleverd dat men goed moet nadenken alvorens dergelijke dieren in “huis” te halen. Ze wegen al makkelijk tussen de 90 en 100 kg en men kan er niet mee omgaan als met een hond of een kat !