Plaatsingsdienst

De Blauwe Wereldketen onderscheidt zich van andere verenigingen voor dierenbescherming door het feit dat zij dieren plaatst van “meester tot meester”, zonder dat ze in een asiel dienen te verblijven.

Onze nationale plaatsingsdienst is in het bezit van lijsten van personen die hun dier wensen af te staan en van diegenen die een dier wensen te adopteren. De twee worden met elkaar in contact gebracht. Dit heeft als voordeel dat de adoptant de gewoontes van het dier kan leren kennen en degene die zijn dier afstaat, maakt alzo kennis met de nieuwe meester van zijn dier.

Het spreekt vanzelf dat diegene die zijn dier wenst te laten adopteren hiervoor een geldige reden moet hebben zoals bijvoorbeeld een verhuis, bejaarde personen die in een tehuis moeten geplaatst worden, … en niet zomaar omdat het opeens in de weg loopt of omdat de vakantie nadert !!!!

Indien u zich moet afstaan van uw hond, gelieve de formulier onderaan deze pagina in te vullen en naar ons verzenden samen met minstens 1 foto van de hond zodanig dat we hem publiceren op onze website (rubriek “Adoptie“) en in het album “Te adopteren” op onze Facebookpagina.

Deze methode heeft ook als voordeel dat de personen in kwestie hun dier moeten bijhouden totdat wij iemand gevonden hebben die het kan adopteren. In die tijdspanne gebeurt het soms dat ze wat dieper gaan nadenken, en het uiteindelijk toch nog houden, wat uiteraard de beste oplossing is voor het dier !

Kan het echter echt niet anders dan zoeken wij een nieuwe thuis voor hond of kat, of ander ….. De plaatsing gebeurt steeds onder adoptiecontract zodat wij af en toe eens een kijkje kunnen gaan nemen om te zien of alles OK is.

Bij de adoptie wordt gevraagd het adoptiecontract te ondertekenen.

U zal zich misschien afvragen wat dat allemaal dan kost. Wel het volstaat lid te worden bij de BLAUWE WERELDKETEN (= € 15) en een gift van € 40,00 te doen.

Indien u een hond wenst te adopteren nodigen wij u uit om op voorhand de vragenlijst op de pagina adoptie in te vullen teneinde ons te helpen bij een eerste opzoeking.

Wenst u dienaangaande nog meer inlichtingen dan kan u steeds contact opnemen met onze nationale plaatsingsdienst op alle werkdagen tussen 8u30 en 12u en tussen 13u en 16u30 op het volgend telefoonnummer:

02/673.52.30

vasco

VERKLARING VAN AFSTAND VAN EEN HOND

Dit is in te vullen door de verantwoordelijke van de hond.
Vragen met een * zijn verplicht in te vullen.

Dit gedeelte bevat gegevens die zullen meegedeeld worden aan kandidaat-adoptanten.

Beschrijving van de hond

Naam van de hond*

Ras

Identificatie: microchip/tatoeagenummer*

Plaats*:
oornekbil

linksrechts

Geboortedatum
Geslacht* MannelijkVrouwelijk
Gesteriliseerd* janeen
Vacht (kleur-soort)
Bijzondere kenmerken

Gezondheidsgegevens van de hond

Ondergane heelkundige ingrepen (uitgezonderd sterilisatie)

Doorgemaakte ziekten

Opmerkingen betreffende de gezondheid van de hond (specifieke gevoeligheid, …)

Behandelende dierenarts

In orde met vaccinaties* janeen

Documenten afgegeven samen met de hond

Registratiecertificaat/Paspoortnummer*

Vaccinatieboekje*

Gegevens in verband met de vroegere levensomstandigheden van de hond

Ik ben de eigenaar van de hond sinds

Tijdens de dag leefde de hond* binnenbuitenbinnen en buiten
Tijdens de nacht leefde de hond* binnenbuitenbinnen en buiten

De hond leefde samen met andere honden*
neenvrouwelijke hondenmannelijke hondenbeide

De hond leefde samen met andere huisdieren* janeen
Indien ja, welke?

De hond leefde in een gezin met kinderen* janeen
Hoeveel?
Leeftijd(en)?

De hond leefde met oudere personen* janeen
Type van voeding* blikbrokkengekookt

Informatie aangaande het karakter en het gedrag van de hond

De hond heeft een verdedigings –aanval – of pakwerkopleiding gevolgd* janeen

De hond heeft agressief gedrag getoond tegenover:
- een gezinslid*: ja, een kindja, een volwassenneen
- vreemde personen*: ja, een kindja, een volwassenneen
- andere dieren*: janeen

De hond is wagenziek* janeen

Hij kan zeer goedmoeilijkniet alleen thuis blijven*.
Hoe lang?

Hij is zindelijk in huis* janeen
Hij probeert te ontsnappen uit het huis of de tuin* janeen

Reden van afstand

Gelieve 1* of meerdere foto's van de hond toe te voegen(jpg, png).Dit gedeelte bevat gegevens die niet mogen meegedeeld worden aan kandidaat-adoptanten.

Gegevens van de vorige eigenaar (aanbrenger van het dier)

Naam en voornaam*
Geboortedatum*
Volledig adres*
Telefoon/GSM*
Fax indien beschikbaar
E-mail indien beschikbaar

Hierbij verklaar ik, ondergetekende* vrijwillig afstand te doen van bovengenoemde hond en hem toe te vertrouwen aan de Blauwe Wereldketen teneinde hem te laten adopteren.
Door dit document te ondertekenen doe ik afstand van elk recht op dit dier en laat ik de Blauwe Wereldketen er vrij over beschikken.
Ik verklaar dat de gegevens over de hond overeenstemmen met de waarheid en dat ik bereid ben om de verantwoordelijkheid op mij te nemen indien bewezen wordt dat ik bewust verkeerde informatie heb verstrekt.

Opgemaakt te*

Datum*

Handtekening met vermelding gelezen en goedgekeurd*