Testament

De Blauwe Wereldketen kan haar acties en activiteiten voor het goed van de dieren blijven verderzetten dankzij de trouw en het vertrouwen van haar duizenden leden. Vermits wij geen enkele vorm van subsidie ontvangen zouden wij zonder hun steun niet verder kunnen.
Ook de nalatenschappen van leden die door de jaren heen een zekere voldoening vonden bij de B.W.K. zijn voor ons heel waardevol. Teneinde ervoor te zorgen dat uw testament ten voordele van de Blauwe Wereldketen niet verloren gaat, is het van belang het in twee exemplaren op te maken, waarvan u één exemplaar bij een notaris deponeert. Een copie ervan kan u tevens naar de Blauwe Wereldketen sturen.
Vraag eventueel raad aan uw notaris; hij is het best geplaatst om samen met u de juiste termen van uw testament te bepalen. Als zijnde een V.Z.W. dienen wij slechts 8,8 % successierechten te betalen.

Bent u in het bezit van een dier of meerdere dieren en wenst u ervoor te zorgen dat ze na uw overlijden een goede thuis krijgen ? Geen nood. U vermeldt uw wens in uw testament en onze plaatsingsdienst, verzekerd door Mevrouw VANDEBROEK (Tel : 02/452 59 42) zorgt ervoor dat uw dier(en) een goede nieuwe meester krijg(t)en. Wij werden hiermee reeds meerdere malen geconfronteerd en telkenmale gaven wij gevolg aan de wens van de overledene.

20141202NLTestament