Testament

De Blauwe Wereldketen kan haar acties en activiteiten voor het goed van de dieren blijven verderzetten dankzij de trouw en het vertrouwen van haar duizenden leden. Vermits wij geen enkele vorm van subsidie ontvangen zouden wij zonder hun steun niet verder kunnen.
Ook de nalatenschappen van leden die door de jaren heen een zekere voldoening vonden bij de B.W.K. zijn voor ons heel waardevol. Teneinde ervoor te zorgen dat uw testament ten voordele van de Blauwe Wereldketen niet verloren gaat, is het van belang het in twee exemplaren op te maken, waarvan u één exemplaar bij een notaris deponeert. Een kopie ervan kan u tevens naar de Blauwe Wereldketen sturen.
Vraag eventueel raad aan uw notaris; hij is het best geplaatst om samen met u de juiste termen van uw testament te bepalen. Als zijnde een V.Z.W. dienen wij slechts 8,8 % successierechten te betalen.

OPSTELLEN VAN EEN TESTAMENT TEN VOORDELE VAN DE BLAUWE WERELDKETEN

Hieronder vindt u antwoorden op een paar vragen die u zich zou kunnen stellen alvorens een testament in het voordeel van onze vereniging op te stellen:

  • De Blauwe Wereldketen mag giften en legaten in ontvangst nemen
  • Hebt u kinderen of nog in leven zijnde ouders ? Dan kan u nog altijd een deel van uw vermogen nalaten aan de Blauwe Wereldketen
  • Welk percentage van uw vermogen kan u aan ons nalaten ? Dat bepaalt u volledig zelf!
  • Wenst u een deel van uw vermogen na te laten aan een ver familielid, een vriend, een buur maar u wil vermijden dat die persoon teveel successierechten moet betalen ? Dan kan u dat regelen door middel van een duo-legaat.
  • Hebt u een huisdier (hond, kat of ander) ? U kan in uw testament laten opnemen dat u wenst dat de Blauwe Wereldketen uw dier na uw overlijden onder haar hoede neemt en het laat adopteren. Dit gebeurt onder contract zodat wij kunnen nagaan of het in goede handen is. Wij werden hiermee reeds meerdere malen geconfronteerd en telkenmale gaven wij gevolg aan de wens van de overledene. Wenst u meer informatie omtrent de werking van onze plaatsingsdienst, aarzel dan niet om de dienst in kwestie te contacteren.

DUO-LEGAAT

Misschien heeft u zich al afgevraagd hoe een duo-legaat in elkaar zit en welke voordelen, enz… eraan verbonden zijn? Vandaar geven we u hieronder een beetje uitleg.

De techniek van het duo-legaat kan fiscaal bijzonder interessant zijn als je als erflater iets wil nalaten aan iemand die hoge successierechten moet betalen. Bij een duo-legaat laat de erflater een deel van zijn bezittingen na aan een goed doel en een ander deel aan zijn erfgenamen.                                                                                                                                                            Het wetboek van Successierechten bepaalt dat men een persoon als erfgenaam kan aanstellen, zonder dat deze successierechten dient te betalen, op voorwaarde dat een ander persoon of vereniging de successierechten voor zijn rekening neemt.

Hoe werkt de techniek van het duo-legaat?

Erfenisrechten zijn progressief opgebouwd: hoe groter het nagelaten vermogen, hoe hoger het tarief. Daarnaast speelt ook de verwantschap tussen de overledene en de erfgenaam een rol. Directe erfgenamen, zoals echtgenoten of kinderen, betalen minder erfenisrechten dan bijvoorbeeld broers en zussen. Verre familie of erfgenamen die geen familieband hebben met de overledene betalen het meest. Een neef of nichtje, een vriend of vriendin moet dus een flink deel van de erfenis afstaan aan de belastingen. Tenzij je een deel van je vermogen overmaakt aan een goed doel en die verplicht wordt om de successierechten van jouw nichtje of vriendin te betalen. Dat is de essentie van het duo-legaat.

Een voorbeeld

Gerda woont in Brussel, ze heeft geen kinderen en wil 550.000 euro nalaten aan haar neef. Na het betalen van de successierechten zal de neef 200.000 euro overhouden.

Als Gerda echter kiest voor een duo-legaat kan zij 275.000 euro nalaten aan haar neef en 275.000 euro aan een goed doel. Het goede doel betaalt alle successierechten: zowel die van de neef ( = gewoon tarief ) als van het goede doel ( = verlaagd tarief). De neef ontvangt de volle 275.000 euro en het goede doel houdt uiteindelijk 83.125 euro over.

Is het duo-legaat ook voordelig voor erfenissen aan dichte familieleden?

Je moet altijd nauwkeurig de rekening maken, maar de techniek levert ook broers en zussen een voordeel op. Voor erfgenamen in rechte lijn is het duo-legaat nuttig als de erfenis meer dan 250.000 euro bedraagt.

Verschillende successietarieven

Het goede doel geniet van een bijzonder gunstig en vlak successietarief. Dit tarief varieert naargelang het Gewest waar uw nalatenschap openvalt. Nalatenschap valt open in:

Het Vlaams Gewest:  8,5% successietarief

Het Waals Gewest: 7% successietarief

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:                                                                                                             – organisaties die een fiscaal attest voor de inkomstenbelasting kunnen afleveren: 12,5%.    – organisaties die geen dergelijk fiscaal attest kunnen afleveren: 25%.

Bron: www.testament.be

Voor meer informatie sturen wij u graag de gratis gids “Goed geregeld – Goed gegeven” toe, uitgegeven door testament.be. Deze gids bevat alle mogelijke informatie aangaande testamenten en legaten.

Wenst u nog bijkomende inlichtingen/informatie dan kan u steeds terecht bij Mevr. Elsen-Verlodt, onze verantwoordelijke voor het verwerken en afhandelen van legaten binnen onze vereniging. Dit kan telefonisch op het nummer 02/673 52 30 of via e-mail : marleen.elsen@bwk-cbm.be

Zij helpt u graag verder!