Verbod op dierproeven voor onderhoudsproducten

De Blauwe Wereldketen steunt de campagne van GAIA voor een verbod op dierproeven voor onderhoudsproducten.

Vindt u het ook onaanvaardbaar dat dierproeven voor onderhoudsproducten nog steeds toegestaan worden in de Eu ropese Unie ?

Eist u samen met ons dat de Europese Unie een volledig verbod oplegt voor dierproeven voor onderhoudsproducten, inclusief hun bestanddelen, zoals dit reeds van kracht is voor cosmeticaproducten ?

Onderteken dan deze petitie ! Waarvoor onze dank bij voorbaat !

Naam: Voornaam:
Adres: Nr.: Bus:
Postcode: Gemeente:
Land:
E-mailadres